ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

De missie van JUUL Labs is om het leven van de miljard volwassen rokers in de wereld te veranderen en uiteindelijk sigaretten te elimineren.

Wij zijn ervan overtuigd dat JUUL een alternatief kan zijn voor volwassen rokers. Wij benadrukken dat mensen die momenteel geen nicotineproducten gebruiken, daar ook niet aan moeten beginnen.

Wij erkennen dat alternatieven voor roken een gespreksonderwerp zal blijven. Wij verwelkomen dialoog en uitwisseling van informatie. Hieronder vindt u verscheidene perspectieven van JUUL Labs hieromtrent.

Regelgeving & Publiek Beleid

Wij ondersteunen een redelijke regelgeving van nicotineproducten en leven alle wet- en regelgeving na.

Deelt u onze bezorgdheid en wilt u met iemand van JUUL Labs praten? Neem dan contact op met youthprevention@juul.be.

WIJ WILLEN ONDERDEEL ZIJN VAN DE OPLOSSING OM TRADITIONEEL ROKEN TOT EEN EINDE TE BRENGEN. WIJ WILLEN VOORKOMEN DAT MINDERJARIGEN, NIET-ROKERS OF VOORMALIG ROKERS PRODUCTEN MET NICOTINE GAAN GEBRUIKEN. WIJ INVESTEREN ONZE TIJD EN MIDDELEN OM DE PRODUCTEN VAN JUUL ALLEEN AAN TE BIEDEN AAN VOLWASSEN ROKERS EN WIJ GAAN GRAAG IN GESPREK OVER DIT ONDERWERP.

Gedragscode marketing

Wij volgen strikte richtlijnen om ervoor te zorgen dat onze communicatie in overeenstemming is met de Belgische regelgeving en uitsluitend gericht is op bestaande, volwassen rokers. Deze richtlijnen, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zorgen ervoor dat onze communicatie eenduidig is met betrekking tot de volgende punten:

  • JUUL is een nicotineproduct bedoeld voor volwassen rokers met de wettelijk vereiste leeftijd
  • JUUL is niet bedoeld voor gewezen rokers of niet-rokers
  • JUUL is een substituut product. De producten van JUUL zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als product om te stoppen met roken, noch als middel ter genezing of behandeling van een nicotineverslaving (bv. stoppen met roken), ter voorkoming van hervallen of ter verlichting van symptomen van nicotineontwenning
  • Wij gebruiken geen afbeeldingen of situaties die bedoeld zijn voor een jong publiek
  • In onze campagnes beelden wij volwassen personen af
  • Wij gebruiken geen cartoons, karikaturen of andere tekeningen die erop zijn gericht om minderjarigen aan te trekken
  • Wij zorgen voor een verantwoordelijke plaatsing van ons product om vertoning aan een minderjarig publiek te voorkomen

Educatieve middelen

Volwassen rokers dienen toegang te hebben tot wetenschappelijk onderzoek en meningen. Hier volgen verscheidene links met enkele zienswijzen inzake de technologie en de industrie:

ASH U.K. Fact Sheet
Public Health England
The Food and Drug Administration
The Washington Post
Clivebates.com
The Wall Street Journal

Cookie Settings