You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

Onze Technologie

De missie van JUUL Labs is om het leven van de miljard volwassen rokers in de wereld te veranderen en uiteindelijk sigaretten te elimineren.

WAT IS EEN JUUL-APPARAAT?

Het JUUL-Apparaat gebruikt een verwarmingsmechanisme dat een aërosol creëert en is ontworpen om de verbranding tot een minimum te beperken.

Het JUUL-Apparaat is een gesloten vape-product en is niet ontworpen om opnieuw te worden gevuld.

Het JUUL-Apparaat is oplaadbaar via een USB-poort.

WAT ZIJN JUULPODS?

JUULpods zijn cartridges die u in de bovenkant van het JUUL-Apparaat klikt.

JUULpods bevatten een eigen zout-gebaseerde nicotine-e-liquid formule, die wordt gemengd tijdens een proces met een strenge kwaliteitscontrole.

WAT IS EEN E-LIQUID?

Een e-liquid is de vloeistof die in vape-producten wordt gebruikt om de eigenlijke damp te creëren.

WAT IS DAMP?

Damp is de aërosol die ontstaat bij het verhitten van een e-liquid.

JUULpods Bevatten het Volgende:

PROPYLEENGLYCOL EN GLYCERINE (30/60-MIX)

(TOT 90%)
Propyleenglycol en glycerine zijn heldere vloeistoffen die worden gebruikt om een zichtbare damp te creëren en worden vaak ingezet door de medische, schoonheids- en voedselindustrie. Het merendeel van de e-liquids, zo niet alle e-liquids, bevatten propyleenglycol (PG).

NICOTINE

Nicotine is een stimulerend middel dat afkomstig is van de tabaksplant. Wij gebruiken extra gezuiverde/farmaceutische nicotine van USP-kwaliteit (United States Pharmacopeia).

BENZOËZUUR

Benzoëzuur is een van nature, in tabak en andere stoffen voorkomend ingrediënt. Het wordt gecombineerd met nicotine als onderdeel van onze formulering met nicotinezouten.

SMAAK

De smaken van JUULpods bestaan uit van nature voorkomende en kunstmatige smaakingrediënten.

KWALITEIT EN NORMEN

Bij JUUL Labs is de kwaliteit van onze producten van primordiaal belang. Wij ontwerpen onze producten rekening houdend met toepasselijke wet- en regelgeving, terwijl wij deze producten gedurende het gehele ontwikkelingsproces testen en dit blijven doen, ook nadat zij daadwerkelijk in productie zijn gegaan.

Onze technologie voldoet aan de hoogste normen:

NORMEN APPARAAT

NORMEN BATTERIJ

Wij testen op betrouwbaarheid en operationele consistentie op niveau van zowel individuele batterijen als grotere systemen, met inbegrip van schok- en valtesten, evenals gedwongen uitval, die allemaal voldoen aan de internationale veiligheidsnormen zoals IEC 62133, UL 1642 en IEC 60335.

ELEKTRISCHE TESTNORMEN

Wij testen de elektromagnetische compatibiliteit, waarbij wij minstens aan de eisen voldoen, of deze overschrijden, voor zowel stralingsenergie als het veilig absorberen daarvan (immuniteit).

STRALINGSENERGIE EN IMMUNITEITSTESTEN EN -NORMEN

Wij testen op en voldoen aan internationale normering op het gebied van stralingsenergie, immuniteit en veiligheid, zoals CISPR 22, IEC 60335 en IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11.

NORMEN VOOR DE BETROUWBAARHEID VAN DE HARDWARE

Wij voeren regelmatig hardwaretesten in levensechte scenario's uit om te controleren op betrouwbaarheid en veiligheid, zoals schok- en valtesten. Wij volgen California Proposition 65 en de Europese RoHS-richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

NORMEN VOOR DE INGREDIËNTEN

Wij houden een specifieke lijst bij per land waarin JUUL wordt gebruikt, waarin verboden ingrediënten staan:

  • Wij hebben een speciale commissie voor veiligheidsevaluaties en advies ter beoordeling van alle materialen in onze producten.
  • Wij hanteren een streng beleid voor de hoeveelheid chemicaliën die is toegestaan in onze producten.
  • Wij voeren regelmatig toxicologische testen uit om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid chemicaliën in onze producten het vastgestelde beleid niet overschrijden.

NORMEN VOOR DAMPTESTEN

  • Wij voeren temperatuurtesten uit om ervoor te zorgen dat onze e-liquids worden verwarmd tot een verdampingsmaatstaf die ontbranding voorkomt en geen chemicaliën bevat die ontbranden bij hoge temperatuur.
  • Wij testen onze damp regelmatig om ervoor te zorgen dat het voldoet aan onze strenge werknormen.
  • Wij voeren toxicologische testen uit op zowel de e-liquid als de daaruit voortkomende damp na verdamping via onze verwarmende producten.

CONTROLE LEVERANCIER VIA TOELEVERINGSKETEN

  • Wij hebben met onze leveranciers contractuele afspraken die strenge en nauwkeurige testen vereisen op de onderdelen van de producten die zij aan onze productiepartners leveren.
  • Wij beheren een programma dat bestaat uit bezoeken aan leveranciers en regelmatige audits van hun fabrieken, met inbegrip van hun systemen en praktijken, ter handhaving van de kwaliteit.
  • Wij houden een lijst bij met goedgekeurde verkopers, zodat alleen de bedrijven die aan onze kwaliteitseisen voldoen onderdeel kunnen blijven van onze toeleveringsketen.
  • Wij hebben contractuele afspraken met de leveranciers van onze eindproducten die strikte naleving vereisen van onze strenge kwaliteitsnormen.

PROCEDURE VOOR GEZONDHEIDSKLACHTEN

Wij hanteren een formele procedure en hebben een beoordelingsraad voor klachten. Alle klachten met een mogelijke gezondheidscomponent worden wekelijks beoordeeld door medische professionals en worden, indien nodig, geëscaleerd. Wij spiegelen onze eigen procedure voor gevarenbeoordeling aan de beoordelingsprocedure die de FDA hanteert voor de medische industrie.

EFFECTEN OP LANGE TERMIJN & PRODUCTONDERZOEK

Tijdens de ontwikkeling van JUUL hadden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van gedurende tien jaar verzamelde gegevens over e-sigaretproducten die al op de markt waren en om de nieuwste technologie te gebruiken om verder te innoveren, zodat we een volgens ons geschikt JUUL-productprofiel konden ontwikkelen. Hoewel wij onze productbeslissingen baseren op bestaand onderzoek, moeten we ook ons eigen onderzoek doen om toekomstige mogelijkheden voor productontwikkeling te begrijpen. Vermits e-sigaretten sedert slechts enkele jaren commercieel verkrijgbaar zijn, zijn er - net zoals bij elk ander vape-product - bepaalde zaken die we niet weten over JUUL, simpelweg omdat het product pas sinds 2015 op de markt is. Wij engageren ons tot voortdurend onderzoek en innovatie op het gebied van vape-technologie.

Cookie Settings