PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

1.1 Welkom bij de privacyverklaring van JUUL Labs

1.2 JUUL Labs respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website of app gebruikt (ongeacht waar u zich op dat moment bevindt) en informeren we u over uw gegevensbeschermingsrechten en hoe de wet u beschermt.

1.3 Deze privacyverklaring is ontworpen om transparant en toegankelijk te zijn, hoewel sommige van de gebruikte woorden en zinnen afkomstig zijn uit de regelgeving inzake gegevensbescherming. Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige begrippen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1.4 Als er iets in deze privacyverklaring staat dat u niet begrijpt of waar u geen toegang toe hebt, of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze dataprivacy@juul.com via de gegevens vermeld in artikel 2.2 hieronder.

2. Belangrijke informatie en wie we zijn

2.1 Doel van deze privacyverklaring

 • 2.1.1 In deze privacyverklaring geven we u informatie over hoe JUUL Labs uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit omvat het gebruik van de website of app van JUUL Labs, met inbegrip van alle gegevens die u verstrekt via de website of app en wanneer u zich inschrijft of een product of dienst koopt.
 • 2.1.2 Deze website of app is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.
 • 2.1.3. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met elke andere privacyverklaring of mededelingen over rechtmatige verwerking die we kunnen verstrekken in specifieke gevallen waarin we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op en geen vervanging van deze andere verklaringen of mededelingen.

2.2 Wie is de 'verwerkingsverantwoordelijke' van uw persoonsgegevens?

 • 2.2.1 JUUL Labs bestaat uit verschillende rechtspersonen. Deze privacyverklaring wordt opgesteld namens de JUUL Labs Groep, dus wanneer we in deze privacyverklaring "JUUL Labs", "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen we naar het desbetreffende bedrijf binnen de JUUL Labs Groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. JUUL Labs Belgium BV is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze website. Voor app-gebruikers die in België gevestigd zijn, is JUUL Labs, Inc., die in de Verenigde Staten gevestigd zijn, de verantwoordelijke voor het nemen van beslissingen over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, tenzij anders vermeld in een dienstspecifieke privacyverklaring en JUUL Labs UK Ltd is de in de Europese Unie gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger voor de verwerkingsactiviteiten die onder haar controle vallen.
 • 2.2.2 Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld als verantwoordelijke voor het beantwoorden van vragen over deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via dataprivacy@juul.com.
 • 2.2.3 U hebt het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit). We zouden echter graag de kans hebben om uw problemen op te lossen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem a.u.b. in eerste instantie contact op met ons.

2.3 Wijzigingen van deze privacyverklaring en uw persoonsgegevens

 • 2.3.1 Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2019.
 • 2.3.2 Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en actueel zijn. Daarom vragen we u om ons op de hoogte te stellen als uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons veranderen. In geval van een wijziging van deze Privacyverklaring, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door het tonen van een banner op onze website.

2.4 Links van derden

Deze website of app kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze links klikt of deze verbindingen toestaat, kunnen derden uw gegevens verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website of app verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website of app die u bezoekt.

3. De gegevens die we over u verzamelen

3.1 Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

3.2 We kunnen verschillende soorten informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

Website en andere interacties

 • 3.2.1 “Identiteitsgegevens” omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam (of soortgelijke identificator), burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • 3.2.2 “Contactgegevens” omvatten factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • 3.2.3 “Financiële gegevens” omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • 3.2.4 “Transactiegegevens” omvatten gegevens van betalingen aan en van u en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • 3.2.5 “Technische” gegevens omvatten het IP-adres (internetprotocol), het volgen van de muis, gevolgde links, uw logingegevens, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone en locatie, typen en versies van browserplug-in, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • 3.2.6 “Profielgegevens” omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw accountinformatie, uw interesses, voorkeuren en antwoorden op de enquête. Hieronder valt ook informatie die u verstrekt als u een gebruikersenquête of -studie (en dergelijke) invult.
 • 3.2.7 “Website of non-app Gebruiksgegevens” omvatten informatie over hoe u onze website, app, producten en diensten gebruikt.De "App-gegevens" (zie 3.2.8 hieronder) hebben betrekking op uw gebruik van de app en het aangesloten apparaat.
 • 3.2.8 “Communicatiegegevens” omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van reclame (via toegestane media) van ons, inclusief onze derden en uw communicatievoorkeuren.

App interacties

 • 3.2.9 "App-gegevens" omvat gegevens die worden verzameld als u een account opent, uw apparaat in de app gebruikt of koppelt. JUUL Labs, Inc. verzamelt en slaat gegevens op een veilige manier op, waaronder: niet-geïdentificeerde fouten en diagnoses om technische problemen op te lossen; niet-geïdentificeerde gebruiksmaten zoals frequentie en gebruiksduur; telefoonnummer om uw account te verifiëren; serienummers om u te helpen bij het verlenen van klantenondersteuning voor onze producten; en een aankoopgeschiedenis om regionale aankooplimieten te handhaven. We verzamelen ook leeftijdsverificatie-informatie (zoals beschreven onder 4.3 en 4.4 hieronder) om te controleren of u de wettelijk geaccepteerde leeftijd hebt om onze producten te kopen en te gebruiken

3.3 "Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens".

In bepaalde omstandigheden kunnen we medische informatie of gezondheidsinformatie verzamelen, die een van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens vormen onder de AVG. Hieronder valt informatie die u kunt verstrekken over uw ervaring met JUUL Labs (inclusief bij ons klantenservicecentrum) en uw antwoorden op een gebruikersenquête of feedbackstudie (en dergelijke). Let op: informatie verzameld over uw apparaat, gebruik (waar u de app koppelt met uw apparaat), of over uw rookgewoonten, kan worden beschouwd als Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens (omdat deze aanwijzingen kunnen geven over uw gezondheid).
Indien van toepassing, vragen we uw expliciete toestemming als we Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens verwerken, (bijvoorbeeld wanneer u communiceert met het klantenservicecentrum).

3.4We verzamelen, gebruiken en delen ook "Geaggregeerde Gegevens" zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden hier niet als persoonsgegevens beschouwd in de wet, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Website of Non-app Gebruiksgegevens of Technische gegevens samenvoegen om het percentage te berekenen van gebruikers die een specifieke websitefunctie gebruiken. Als we echter samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens deze direct of indirect kunnen worden gebruikt om u te identificeren, behandelen we de Geaggregeerde Gegevens als persoonsgegevens en worden deze gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

3.5 Als u geen persoonsgegevens verstrekt
Als we wettelijk of krachtens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en u verzuimt die gegevens op verzoek te verstrekken, is het mogelijk dat we het contract niet kunnen uitvoeren dat we reeds hebben of dat we proberen met u te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval moeten we misschien bestellingen voor een product of dienst annuleren of een bestelprocedure beëindigen, maar we zullen u op dat moment op de hoogte stellen indien dat het geval is.

4. Opmerkingen over leeftijdsverificatie

4.1 De producten die we op onze website verkopen, zijn streng gereguleerd en leeftijdsgebonden. We zijn verplicht en zetten ons in om geen online verkoop aan consumenten in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten uit te voeren. Berichten die een aankoop van onze producten aanmoedigen of vergemakkelijken, sturen we u alleen als u hebt verklaard dat u:

 • 4.1.1 De wettelijke minimumleeftijd hebt bereikt voor het product dat u wilt kopen;
 • 4.1.2 Productupdates en toegelaten reclame van een gereguleerd bedrijf wilt ontvangen; en
 • 4.1.3 Begrijpt dat het verstrekken van valse informatie een wetsovertreding kan vormen.

4.2 Vooraleer u een account aanmaakt in de app, zullen wij via een niet-verbonden extern bedrijf uw leeftijd verifiëren door middel van een leeftijds- en identiteitscontrole, teneinde te voldoen aan onze verplichting om onze producten uitsluitend te verkopen of onze diensten te verlenen aan degenen die de wettelijke minimumleeftijd daarvoor hebben bereikt. We gebruiken deze vertrouwde controlediensten (zoals een afbeelding van uw identiteitskaart) om de informatie die u verstrekt te verifiëren en ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt voor toegang tot en aankoop van producten op onze website. Wanneer uw gegevens worden gedeeld met een extern bedrijf om de leeftijds- en identiteitscontrole uit te voeren, zullen wij deze gegevensuitwisseling altijd doen in overeenstemming met deze verklaring. We slaan geen afbeeldingen langer op dan nodig is voor onze vertrouwde verificatiedienstverleners om hun diensten te verlenen, of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten. Om ervoor te zorgen dat leeftijds- en identiteitsverificatie slechts één keer nodig is, slaat JUUL Labs veilig documentgegevens (bijv. ID-nummer), klantgegevens (bijv. naam, geboortedatum) en informatie over veiligheidscontroles (bijv. het bestaan van hologrammen die op waarheid berusten of niet bestaan) op. We zullen deze informatie niet delen buiten JUUL Labs of onze externe identiteitsdienstverlener en zullen deze informatie niet gebruiken voor marketing zonder uw uitdrukkelijke toestemming, of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten

4.3 In sommige gevallen is het mogelijk dat we uw leeftijd en/of identiteit niet kunnen verifiëren via deze controlediensten. Als we uw leeftijd niet kunnen verifiëren met de gevraagde informatie, wordt u gevraagd een kopie van een geldig identiteitsbewijs te uploaden waarmee ons team uw geboortedatum handmatig kan controleren. Ook identiteitsbewijzen die hiervoor worden geüpload, worden altijd overeenkomstig deze verklaring gebruikt en opgeslagen. Als u een afbeelding van uw identiteitsbewijs of een selfie opstuurt om uw identiteitsbewijs te valideren tijdens het instellen van de app, wordt deze afbeelding alleen opgeslagen zo lang als nodig is om de leeftijdscontrole uit te voeren, of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

4.4 Lees hier meer over ons preventieprogramma voor jongeren: https://www.juul.be/youth-prevention.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

5.1 Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact-, en Profielgegevens en Financiële gegevens (of andere categorieën van persoonsgegevens die u verstrekt) verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren via de post, telefoon, e-mail of op een andere manier. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • 5.1.1 Onze producten koopt;
 • 5.1.2 Een account aanmaakt op onze website of in onze app;
 • 5.1.3 Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 • 5.1.4 Uw communicatievoorkeuren instelt;
 • 5.1.5 Een vragenlijst of enquête invult;
 • 5.1.6 Ons feedback, een getuigenis, verhaal of recensie stuurt; of
 • 5.1.7 Contact opneemt met ons klantenservice.

5.2 Geautomatiseerde website technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website of app kunnen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browseacties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt met behulp van onze cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

5.3. Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals uiteengezet in ons leeftijdscontroleproces zoals vermeld in artikel 4 hierboven.

5.4 Technische gegevens van de volgende partijen:

 • 5.4.1 Aanbieders van analytics die buiten de EU zijn gevestigd; en
 • 5.4.2 Aanbieders van zoekinformatie.

5.5 Contact- en Transactiegegevens en Financiële gegevens van aanbieders van technische diensten en betalings- en leveringsdiensten.

5.6 Identiteit en Contactgegevens van verificatiepartners die ons helpen om identiteitsgegevens te controleren met behulp van openbaar beschikbare bronnen.

6. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

6.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens met name in de volgende omstandigheden:

 • 6.1.1 Voor de uitvoering van het contract dat we met u zijn aangegaan of zullen aangaan.
 • 6.1.2 Indien noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten niet prevaleren boven die belangen (zie Woordenlijst hieronder voor meer informatie over de specifieke belangen).
 • 6.1.3 Wanneer zij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

6.2 Over het algemeen vertrouwen we niet op uw toestemming als juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij met betrekking tot bijzondere categorieën persoonsgegevens of voor het verzenden van directe marketingcommunicatie naar u via toegestane media, waarvoor toestemming vereist is. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen via dataprivacy@juul.com.

7. Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

7.1 We hebben hieronder, in een tabel, een beschrijving gegeven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we vertrouwen om dit te doen. We hebben waar nodig ook vastgesteld wat onze wettige belangen zijn.

7.2 Neem contact met ons op als u meer details nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één grond is vermeld in de onderstaande tabel.

Doel/Activiteit Soort(en) gegevens (zie art. 3 voor bijzonderheden) Rechtsgrond van de verwerking, inclusief gerechtvaardigd belang
Aanmelden als nieuwe klant van de website Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Profielgegevens; App Het uitvoeren van een overeenkomst met jou
Het verwerken en versturen van je order, waaronder: administreren van betalingen, kosten en vergoedingen; innen van aan ons verschuldigde bedragen Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Financiële gegevens; Transactiegegevens; Communicatiegegevens; App Het uitvoeren van een overeenkomst met jou; Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (innen van aan ons verschuldigde bedragen)
Om uw bestelling te verwerken, af te leveren en eventuele problemen na aankoop en/of bij de klantenservice op te lossen, met inbegrip van: betalingen, vergoedingen en kosten beheren; aan ons verschuldigde bedragen innen en terugvorderen Financieel, transactie, communicatie, toepassing Uitvoering van een contract met u; noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te innen)
Het beheer van onze relatie met jou, waaronder: mededelingen doen over wijzigingen in onze voorwaarden of dit privacybeleid; verzoeken om een beoordeling of invullen van een vragenformulier; afhandelen van aan de klantenservice voorgelegde zaken; versturen van service- of andere boodschappen over de website of app. Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Profielgegevens; Communicatiegegevens; App Het uitvoeren van een overeenkomst met jou; Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen); Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie bij te werken en te bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, afhandelen van klachten); Je toestemming
Gebruik van gegevensanalyses ter verbetering van onze website, producten, diensten, app, communicatie, klantenrelaties en ervaringen Technische gegevens; Website of non-app gebruik; App; Communicatiegegevens Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om soorten klanten te bepalen voor onze producten en diensten, onze website en app bij te werken, het verbeteren van de ervaringen met de app en website en aanbieden, van gepersonaliseerde mogelijkheden, technische problemen achterhalen en oplossen en onze onderneming verder ontwikkelen)
Aanbieden van relevante websitecontent en advertenties en meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van de aangeboden advertenties Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Profielgegevens; Website of non-app gebruik; Communicatiegegevens; Technische gegevens Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (het bestuderen hoe onze klanten gebruik maken van onze producten/diensten, deze verder ontwikkelen en onze onderneming uitbreiden); Je toestemming
Het administreren en beschermen van onze onderneming en deze website of app (inclusief troubleshooting, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, verslaglegging en hosten van gegevens) Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Technisch; App Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (de exploitatie van onze onderneming, leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voorkomen van fraude en in het kader van bedrijfsreorganisaties of herstructureringen); Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen)
Leeftijdscontrole (zie art. 4 voor meer informatie) Identiteitsgegevens; Contactgegevens; App Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen); Het uitvoeren van een overeenkomst met jou
Het administreren en beheren van je deelname aan kwaliteitsonderzoeken, testprogramma’s of studies. Dit omvat tevens het versturen van uitnodigingen, uitvoeren van producttests; verspreiden en verzamelen van testmateriaal; verzamelen van feedback en het beheer van je registratie en account) Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Profielgegevens Het uitvoeren van een overeenkomst met jou ; Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen); Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het testen van producten, onderzoek en ontwikkeling, vergroten van productprestaties en klanttevredenheid, productaansprakelijkheid en verzekeringsvoorschriften, waaronder terugroepen van producten, marketingclaims en onderbouwen advertenties (waaronder referenties) ; Je toestemming
Het beschikbaar stellen van de app en daarmee verband houdende diensten (door de app verzamelde informatie/ gegevens worden gebruikt om je account te verifiëren, te controleren of je de voorgeschreven minimumleeftijd hebt voor het kopen en gebruiken van de JUUL producten, het verhelpen van technische problemen, verbeteren van de producten van JUUL, verlenen van klantenservice met betrekking tot onze producten en het handhaven van regionale kooprestricties en andere doeleinden zoals omschreven in dit beleid) Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Toestelgegevens; App Het uitvoeren van een overeenkomst met jou; Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om de aangeboden diensten te verbeteren, personaliseren en ontwikkelen; Je toestemming; Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen)
Aanbieden van klantenservice Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Financiële gegevens; App; Overige informatie die je kunt verstrekken of die wij kunnen verzamelen (met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming) Het uitvoeren van een overeenkomst met jou; Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen (oplossen van problemen en klachten); Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting (inclusief het onderbouwen van rechtsvorderingen); Je toestemming
Verwerken van feedback van klanten (inclusief via ‘JUUL Community’ aangeleverde beoordelingen, verhalen of waarderingen) ten behoeve van marktonderzoek, productontwikkeling en/of geoorloofde marketingdoeleinden Identiteitsgegevens; Contactgegevens; Profielgegevens; Communicatiegegevens; Website of non-app gebruik; App Het uitvoeren van een overeenkomst met jou ; Noodzakelijk om te voldoen aan een uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichting; Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (testen van producten, onderzoek en ontwikkeling; verbeteren productprestaties en klanttevredenheid; marketingclaims en onderbouwen advertenties waaronder referenties) ; Je toestemming

8. Communicatie

We streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de manier waarop we met u communiceren en reclame maken binnen onze regelgeving.

8.1 Gebruikersgegevens

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Website of non-app Gebruiks- en Profielgegevens en Technische Gegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat u volgens ons wilt of nodig hebt of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn. Als u liever niet heeft dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken, kunt u zich te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen via dataprivacy@JUUL.com

8.2 Opt-out

U kunt ons of derden op elk moment vragen te stoppen met het verzenden van toegestane marketing door contact met ons op te nemen via: dataprivacy@juul.com. Wanneer u dit recht uitoefent, geldt dit niet voor persoonsgegevens die we bijvoorbeeld nog kunnen gebruiken om u serviceberichten te sturen. Dit omvat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, registratie van een garantie, ervaring met een product/dienst of andere transacties.

8.3 Cookies

U kunt via uw browserinstellingen alle of bepaalde browsercookies weigeren of een waarschuwing instellen wanneer websites cookies instellen of openen. Als u alle cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

8.4 Wijziging van de doeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, stellen we u op de hoogte en leggen we uit op welke rechtsgrond we dit kunnen doen voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

We wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw kennis of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

9. Delen van uw persoonsgegevens

9.1 Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden vermeld voor de doeleinden die worden vermeld in de tabel in artikel 7 hierboven.

 • 9.1.1 Interne derden (waarvan de volledige details zijn opgenomen in de Woordenlijst aan het einde van deze verklaring). We wijzen u erop dat deze interne derden niet noodzakelijkerwijs binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.
 • 9.1.2 Externe derden (waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Woordenlijst aan het einde van deze verklaring).
 • 9.1.3 Specifieke derden indien vermeld in de tabel in artikel 7 hierboven (doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken), bv. met een partner voor leeftijdscontrole.
 • 9.1.4 Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa zouden kunnen verkopen of overdragen of waarmee we zouden kunnen fuseren. Anderzijds zouden ook wij andere bedrijven kunnen overnemen of met hen fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als beschreven in deze privacyverklaring.

9.2 Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens ons verwerken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze instructies.

9.3 Let op: de producten die op deze website worden verkocht, worden streng gereguleerd door verschillende overheidsinstanties. Het kan noodzakelijk zijn om de informatie die we verzamelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze verklaring te delen met dergelijke instanties om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of andere juridische verzoeken.

10. Internationale doorgiften

10.1 Wij delen uw persoonsgegevens binnen de JUUL Labs Groep. Dit betekent dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

10.2 Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door van onze groepsvennootschappen te eisen dat zij de voorwaarden naleven van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen) en die dezelfde bescherming aan persoonsgegevens bieden als in de Europese Unie.Europa. Meer informatie is te vinden in bij de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen.
10.3 Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door hen een doorgifte buiten de EER inhoudt.
10.4 Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan externe derden buiten de EER, zorgen wij ervoor dat een vergelijkbaar niveau van bescherming wordt gegarandeerd door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • 10.4.1 We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden in bij de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen.
 • 10.4.2 Wanneer we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruikmaken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die dezelfde bescherming aan persoonsgegevens bieden als in de EER. Meer informatie is te vinden in bij de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen.
 • 10.4.3 Wanneer we gebruikmaken van in de VS gevestigde dienstverleners, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze zijn aangesloten bij het Privacy Shield, dat hen verplicht om een vergelijkbare bescherming te bieden aan persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden doorgegeven. Meer informatie is te vinden in bij de Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

10.5 Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wenst over (of, in bepaalde omstandigheden, een kopie van) het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Op verzoek zullen wij u een kopie van alle toepasselijke overeenkomsten/documenten toesturen.

11. Gegevensbeveiliging

11.1 Wij nemen de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus en maken gebruik van fysieke, administratieve en technologische maatregelen die zijn ontworpen om de integriteit en veiligheid van alle gegevens die via onze website worden verzameld te beschermen. Onze diensten ondersteunen de industriestandaard Transport Layer Security (TLS).Versleuteling wordt toegepast op alle verzonden gegevens zodat ze niet door anderen kunnen worden gelezen. Als u bovendien een gedeelde computer gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, raden we u aan om uit te loggen bij uw account voordat u uw browser afsluit. Zo voorkomt u ook dat uw account door iemand anders dan uzelf wordt gebruikt.

11.2 We hebben procedures ingevoerd om een vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens te verhelpen en zullen u en elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen van een inbreuk als we daar wettelijk toe verplicht zijn.

12. Bewaring van gegevens

Hoelang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

12.1 We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke en boekhoudkundige eisen, rapporteringseisen of sectorrichtlijnen.

12.2 Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wetgeving.

12.3 In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie hieronder het wissingsverzoek bij de wettelijke rechten voor meer informatie.

12.4 In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u kunnen worden geassocieerd) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen.

13. Uw wettelijke rechten

13.1 Onder bepaalde omstandigheden hebt u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De volledige details van deze rechten zijn te vinden in de Woordenlijst aan het einde van deze verklaring en op de website van de Europese Commissie hier. Samengevat hebt u het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
 • Correctie te vragen van uw persoonsgegevens.
 • Te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Beperking te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen.
 • Uw toestemming in te trekken.
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen.

13.2 Normaal gesproken zonder kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

13.3 Wat we van u nodig kunnen hebben als u uw rechten uitoefent

Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan onbevoegde personen. Om ons antwoord te versnellen, kunnen we ook contact met u opnemen om u meer informatie te vragen in verband met uw verzoek.

13.4 Reactietijd

We proberen alle legitieme verzoeken zonder onnodige vertraging en niet later dan binnen één maand te beantwoorden. De wet staat ons toe deze termijn in bepaalde omstandigheden te verlengen. Soms kan het dus langer duren dan een maand, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en houden.

14. Woordenlijst

RECHTSGROND

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf zodat we u de beste service/producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We houden rekening met de mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten en maken een afweging voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming of een wettelijke verplichting of toestemming hebben). U kunt meer informatie verkrijgen over de manier waarop wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten, door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het Contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen zodat we een dergelijk contract kunnen aangaan.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

DERDEN

Interne derden

JUUL Labs, kan intern binnen zijn groep gegevens delen, optredend als ofwel verwerkingsverantwoordelijken ofwel verwerkingsverantwoordelijken aan de verwerkers, afhankelijk van hoe wij het doel en de wijze van verwerking van uw persoonlijke gegevens bepalen. Op verzoek, kunnen wij een lijst van entiteiten binnen onze groep waarmee wij gegevens delen naar u verzenden.

Externe derde partijen

Dienstverleners die optreden als verwerkers buiten de EER en die IT- en systeemadministratiediensten verlenen, waaronder cookies/gebruikerservaring/analyses.

Dienstverleners die optreden als binnen de EER gevestigde verwerkers die klantenservice verlenen.

Professionele adviseurs die optreden als verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars buiten de EER die consultancy-, bank-, verzekerings- en boekhouddiensten en juridische diensten verlenen.

De FOD Financiën, autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in België of de EU en die in bepaalde omstandigheden moeten rapporteren over verwerkingsactiviteiten.

In de VS gevestigde dienstverleners die optreden als verwerkers en die leeftijdscontrolediensten verlenen.
Transactie- en betalingsproviders die bestellingsverwerking en -levering ondersteunen.

Logistieke aanbieders om uw bestelling te verwerken, af te leveren en om eventuele problemen na aankoop en/of bij de klantenservice op te lossen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een toegangsverzoek). Dit stelt u in staat om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben te ontvangen en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit stelt u in staat om alle onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben te laten corrigeren. Wij moeten echter mogelijk controleren of de nieuwe gegevens die u ons verstrekt juist zijn.
 • te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking met succes hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen overeenkomstig de lokale wetgeving. We wijzen u er echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen. Dit heeft te maken met specifieke wettelijke bepalingen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dit doen op basis van een legitiem belang (van ons of van een derde) en u vanwege uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit een inbreuk is op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we zwaarwegende gerechtvaardigde redenen hebben om uw gegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • beperking te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of wij doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben om ze te gebruiken.
 • overdracht te vragen van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u of een door u gekozen derde uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat.
 • Dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of waarvoor we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u na te leven.
 • uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer wij van uw toestemming afhankelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van een verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet meer aan u kunnen leveren. Als dit het geval is stellen we u op de hoogte op het moment dat u uw toestemming intrekt.
 • U heeft ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming. De relevante toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Wij zouden het echter op prijs stellen als u in eerste instantie contact met ons opneemt voordat u zich tot de toezichthouder wendt.
Cookie Settings