You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

JUUL LABS, INC.

GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN BRANDING EN HANDELSMERKEN

JUUL Labs moet ervoor zorgen dat zijn handelsmerken, trade dress, slogans en branding (“JUUL Labs-Merken” of “Merken”) op een gepaste wijze worden gebruikt op de markt. Als u toestemming hebt gekregen om de JUUL Labs-Merken te gebruiken, moet u deze richtlijnen (“Merkrichtlijnen”) volgen, die een update vormen van vorige versies en nu hier worden gehost. We behouden ons het recht voor om de Merkrichtlijnen en alle andere vereisten voor het gebruik van onze Merken te blijven bijwerken. Een niet-uitputtende lijst van de JUUL Labs-Merken is beschikbaar op JUUL.be/tm-list (de “Lijst”).

Voor het gemak van het publiek biedt JUUL Labs gelokaliseerde/vertaalde versies van de Merkrichtlijnen aan op onze verschillende landenspecifieke websites. Voor de duidelijkheid en om twijfel te voorkomen, zijn de Merkrichtlijnen op JUUL.be/tm-guide de leidende handleiding en deze voorwaarden hebben voorrang als er discrepanties zijn tussen de Merkrichtlijnen en gelokaliseerde/vertaalde versies die elders worden verstrekt

TOESTEMMING VEREIST

Voor het gebruik van de JUUL Labs-Merken is toestemming vereist en deze kan worden aangevraagd bij uw contactpersoon bij JUUL Labs. Verkrijgen van toestemming is onderhevig aan naleving van deze Merkrichtlijnen en eventuele bijkomende richtlijnen die wij u verstrekken. Voor het gebruik van onze logo’s of figuratieve merken is schriftelijke toestemming vereist en er zijn bijkomende richtlijnen voor het gebruik van deze merken die u bij ons dient aan te vragen.

JUUL IS GEEN ZELFSTANDIG NAAMWOORD…

JUUL en de andere Merken zijn merken voor onze goederen en diensten en zijn geen gewone zelfstandige naamwoorden. Deze dienen als merken te worden gebruikt. Raadpleeg de Lijst voor de juiste spelling en het juiste hoofdlettergebruik van onze Merken en voor de juiste generieke term om te gebruiken voor een Merk.
  • Generieke termen moeten frequent gebruikt worden bij de Merken (bijv. JUUL-verdampers).
  • Gebruik de Merken nooit in een meervoudsvorm, maar maak de generieke term het meervoud (bv. JUUL-verdampers, niet JUUL’s).
  • Als u de Merken gebruikt in een andere taal dan het Engels, vertaal de Merken dan niet..
  • Generieke termen voor goederen en diensten worden wel vertaald.

…EN OOK GEEN WERKWOORD…

We begrijpen dat mensen zeggen dat ze Googlen als ze een Google-zoekactie uitvoeren en dat ze uberen zeggen als ze gebruik maken van een Uber-dienst. JUUL is echter geen werkwoord en mag nooit als werkwoord worden gebruikt wanneer u ons of onze producten en diensten promoot.

…EN OOK GEEN BEDRIJFSNAAM.

Onze bedrijfsnaam is JUUL Labs, terwijl JUUL de naam van een product is. U gaat ermee akkoord om de volledige naam JUUL Labs te zullen gebruiken wanneer u naar het bedrijf verwijst.

GEEN NIEUWE MERKEN OF MERKTEKENS AANMAKEN

Wijzig de JUUL Labs-Merken op geen enkele manier en gebruik geen herkenbare elementen van onze Merken om nieuwe merken te creëren, zoals woordmerken, logo’s, slogans, taglines of figuratieve merken. Creëer ook geen merken of branding die op een verwarrende manier lijken op onze Merken en integreer de uitstraling van onze branding niet in uw eigen branding of productontwerpen.

MERKMEDEDELING

Neem een toeschrijving van de rechten aan JUUL Labs op in de juridische kennisgeving van promotiemateriaal dat onze Merken omvat.

  • Binnen de Verenigde Staten: zijn JUUL® en [eventuele andere Merken invoegen met handelsmerksymbolen uit de Lijst] handelsmerken van JUUL Labs, Inc.
  • Buiten de Verenigde Staten: zijn JUUL en [eventuele andere merken invoegen indien van toepassing] handelsmerken van JUUL Labs, Inc. JUUL is een geregistreerd merk in de Verenigde Staten en elders.

Werknemers van JUUL Labs, of partners met speciale toestemmingen van JUUL Labs, dienen de Handleiding over Merkstandaarden te raadplegen voor instructies over o.a. merkmeldingen in publieke materialen.

PERSONALISATIE & MERCHANDISE

Momenteel onderschrijven we geen maatwerkproducten voor JUUL-verdampers en bieden we geen maatwerkproducten aan en geven we geen toestemming om de JUUL Labs-Merken te gebruiken voor maatwerk- of merchandisingproducten.

PERS & COMMENTAAR

JUUL Labs respecteert het recht van anderen om in tekst commentaar te geven op of te verwijzen naar zijn producten en diensten zolang de Merken erkend worden als merknamen en elke verwijzing accuraat, fair en niet misleidend is.

AFBEELDING VAN PRODUCTEN

Afbeeldingen van onze producten mogen niet in uw promotiemateriaal worden getoond op een manier die onderschrijving, oorsprong of goedkeuring van ons impliceert, tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming hebt gekregen en u de beperkingen gesteld aan reclame in de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten respecteert. In alle andere gevallen mag een dergelijke afbeelding uitsluitend worden gebruikt om te tonen dat de compatibiliteit met onze producten aan te tonen. Uw artikelen moeten daadwerkelijk compatibel zijn zoals afgebeeld en mogen niet leiden tot een schending van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van JUUL Labs. Elke afbeelding van ons product moet een originele foto zijn en uw aanbod moet worden gepubliceerd op een manier die strookt met onze missie en niet misleidend is voor het publiek. Vermeld altijd een prominente juridische disclaimer dat uw aanbod niet is goedgekeurd door JUUL Labs wanneer u onze producten afbeeldt. Werknemers van JUUL Labs of partners met speciale toestemmingen van JUUL Labs dienen de Handleiding over Merkstandaarden te raadplegen voor instructies over het tonen van producten van JUUL Labs in publieke materialen.

BIJKOMENDE EISEN

Elk gebruik van de JUUL Labs-Merken of afbeeldingen van onze producten moet eerlijk, accuraat, niet-misleidend en niet-aanstootgevend zijn, in overeenstemming zijn met de missie van de JUUL Labs en geen wetten, voorschriften of rechten van derden schenden. Ook mogen de Merken niet worden getoond en onze producten niet worden afgebeeld samen met materialen die gericht zijn op minderjarigen of onnauwkeurig, aanstootgevend, illegaal of misleidend zijn of waarmee een aanbod wordt aangeprezen dat aan een van voorgaande omschrijvingen voldoet.

Door de JUUL Labs-Merken van JUUL Labs te gebruiken, erkent u dat de Merken en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten exclusieve eigendom zijn van JUUL Labs en dat alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de Merken toebehoort aan JUUL Labs. U zal voor de Merken geen merkaanvraag indienen bij een merkenbureau of als onderdeel van een domeinnaam, sociale media handle, naam van leverancier of entiteit, online identificatie en dergelijke.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het gebruik van de Merken of afbeeldingen van onze producten te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken

Cookie Settings